Εξετάσεις

Η τομοσύνθεση συμβάλλει στην εγκαιρότερη διάγνωση του καρκίνου του μαστού

ΚΛΕΙΣΤΕ ΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

3D Ψηφιακή Μαστογραφία με τομοσύνθεση

Η τομοσύνθεση ή αλλιώς 3D μαστογραφία είναι η εξέλιξη της απλής 2D ψηφιακής μαστογραφίας. Αποτελεί την πιο σύγχρονη μέθοδο απεικόνισης του μαστού.

Κατά τη διάρκεια της μαστογραφικής λήψης η τομοσύνθεση αντί να κάνει μια μονή δισδιάστατη λήψη, όπως κάνει η απλή ψηφιακή μαστογραφία, παίρνει πολλαπλές μικρές τομές πάχους 1 χιλιοστού, με αποτέλεσμα να έχουμε πλέον πολύ υψηλή διαγνωστική ακρίβεια της τάξεως του 1 χιλιοστού. Ουσιαστικά είναι σα να αποκτούμε μια τρισδιάστατη απεικόνιση του μαστού.

Είναι μια πιο ανώδυνη μέθοδος για τη γυναίκα, γιατί δεν ασκείται μεγάλη πίεση κατά τη διάρκεια της μαστογραφίας και το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι μας δίνεται η δυνατότητα να ανιχνεύουμε έως και 40% περισσότερες και πολύ μικρές κακοήθειες συγκριτικά με την απλή ψηφιακή μαστογραφία.

Με την τομοσύνθεση ουσιαστικά αναγνωρίζουμε κακοήθειες, οι οποίες είναι τελείως αφανείς στην απλή 2D μαστογραφία.

Η τομοσύνθεση συμβάλλει στην εγκαιρότερη πρόληψη του καρκίνου του μαστού.

3D Ψηφιακή Μαστογραφία με τομοσύνθεση

Η τομοσύνθεση ή αλλιώς 3D μαστογραφία είναι η εξέλιξη της απλής 2D ψηφιακής μαστογραφίας. Αποτελεί την πιο σύγχρονη μέθοδο απεικόνισης του μαστού.

Κατά τη διάρκεια της μαστογραφικής λήψης η τομοσύνθεση αντί να κάνει μια μονή δισδιάστατη λήψη, όπως κάνει η απλή ψηφιακή μαστογραφία, παίρνει πολλαπλές μικρές τομές πάχους 1 χιλιοστού, με αποτέλεσμα να έχουμε πλέον πολύ υψηλή διαγνωστική ακρίβεια της τάξεως του 1 χιλιοστού. Ουσιαστικά είναι σα να αποκτούμε μια τρισδιάστατη απεικόνιση του μαστού.

Είναι μια πιο ανώδυνη μέθοδος για τη γυναίκα, γιατί δεν ασκείται μεγάλη πίεση κατά τη διάρκεια της μαστογραφίας και το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι μας δίνεται η δυνατότητα να ανιχνεύουμε έως και 40% περισσότερες και πολύ μικρές κακοήθειες συγκριτικά με την απλή ψηφιακή μαστογραφία.

Με την τομοσύνθεση ουσιαστικά αναγνωρίζουμε κακοήθειες, οι οποίες είναι τελείως αφανείς στην απλή 2D μαστογραφία.

Η τομοσύνθεση συμβάλλει στην εγκαιρότερη πρόληψη του καρκίνου του μαστού.

Υπέρηχοτομογράφος υψηλής ευκρίνειας

Διαθέτουμε από τους πιο σύγχρονους υπερηχοτομογράφους υψηλής ευκρίνειας.

Οι υπέρηχοι υψηλής ευκρίνειας αποτελούν την εξέλιξη των απλών υπερηχοτομογραφικών μηχανημάτων. Έχουν πολύ υψηλότερη διακριτική ικανότητα, με αποτέλεσμα να μπορούμε να ανιχνεύσουμε ένα πολύ μικρό ογκίδιο και να συλλέξουμε πολύ περισσότερες και λεπτομερείς πληροφορίες όσον αφορά τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε με μεγάλη ασφάλεια ένα ογκίδιο σε καλοήθες ή το αντίθετο.

Υπέρηχοτομογράφος υψηλής ευκρίνειας

Διαθέτουμε από τους πιο σύγχρονους υπερηχοτομογράφους υψηλής ευκρίνειας.

Οι υπέρηχοι υψηλής ευκρίνειας αποτελούν την εξέλιξη των απλών υπερηχοτομογραφικών μηχανημάτων. Έχουν πολύ υψηλότερη διακριτική ικανότητα, με αποτέλεσμα να μπορούμε να ανιχνεύσουμε ένα πολύ μικρό ογκίδιο και να συλλέξουμε πολύ περισσότερες και λεπτομερείς πληροφορίες όσον αφορά τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε με μεγάλη ασφάλεια ένα ογκίδιο σε καλοήθες ή το αντίθετο.

Ελαστογραφία

Η ελαστογραφία αποτελεί μια σχετικά νέα υπερηχογραφική τεχνική, η οποία συμβάλει στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Είναι μια συμπληρωματική εξέταση, η οποία παρέχει επιπλέον πληροφορίες για βλάβες στο μαστού σε σχέση με τη μαστογραφία και την κλασική υπερηχογραφική εκτίμηση ενός ογκιδίου. Είναι μια μη επεμβατική, τελείως ανώδυνη μέθοδος μέτρησης της ελαστικότητας και της σκληρότητας των ιστών. Εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της κλασσικής υπερηχογραφικής εξέτασης και πέρα από τα μορφολογικά και αιμοδυναμικά δεδομένα μιας αλλοίωσης, λαμβάνουμε πληροφορίες και για την ελαστικότητα των ιστών.

Όταν μια βλάβη αναδειχθεί σκληρή σε σύσταση, παραπέμπει σε κακοήθεια, ενώ αντιθέτως, όταν αναδειχθεί μαλακή, σε καλοήθεια.

Η εφαρμογή της στην καθημερινή πράξη έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση του αριθμού των βιοψιών.

Η ελαστογραφία γίνεται σε ειδικό Υπερηχοτομογράφο υψηλής ευκρινείας.

Ελαστογραφία

Η ελαστογραφία αποτελεί μια σχετικά νέα υπερηχογραφική τεχνική, η οποία συμβάλει στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Είναι μια συμπληρωματική εξέταση, η οποία παρέχει επιπλέον πληροφορίες για βλάβες στο μαστού σε σχέση με τη μαστογραφία και την κλασική υπερηχογραφική εκτίμηση ενός ογκιδίου. Είναι μια μη επεμβατική, τελείως ανώδυνη μέθοδος μέτρησης της ελαστικότητας και της σκληρότητας των ιστών. Εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της κλασσικής υπερηχογραφικής εξέτασης και πέρα από τα μορφολογικά και αιμοδυναμικά δεδομένα μιας αλλοίωσης, λαμβάνουμε πληροφορίες και για την ελαστικότητα των ιστών.

Όταν μια βλάβη αναδειχθεί σκληρή σε σύσταση, παραπέμπει σε κακοήθεια, ενώ αντιθέτως, όταν αναδειχθεί μαλακή, σε καλοήθεια.

Η εφαρμογή της στην καθημερινή πράξη έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση του αριθμού των βιοψιών.

Η ελαστογραφία γίνεται σε ειδικό Υπερηχοτομογράφο υψηλής ευκρινείας.

Βιοψία μαστού

Κατόπιν ολοκλήρωσης του απεικονιστικού ελέγχου υπάρχει περίπτωση μια βλάβη να μη δύναται να καταταχθεί σε τυπική καλοήθεια. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε βιοψία με μια τελείως ανώδυνη και μη αιματηρή μέθοδο. Αυτή η μέθοδος ονομάζεται core biopsy.

Γίνεται υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση. Αφού εντοπισθεί η βλάβη, γίνεται τοπική αναισθησία, μια πολύ μικρή τομή, η οποία δεν απαιτεί ράμματα και κατ’ επέκταση δεν αφήνει σημάδια στο δέρμα του μαστού. Κατόπιν εισάγεται μια ειδική βελόνη, η οποία λαμβάνει ιστοτεμάχια από την βλάβη, τα οποία αποστέλλονται στο παθολογοανατομικό εργαστήριο και έχουμε μια πλήρη ιστολογική διάγνωση της.

Είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος, διαρκεί περίπου 20 λεπτά και μετά η γυναίκα είναι σε πλήρη λειτουργικότητα.

Βιοψία μαστού

Κατόπιν ολοκλήρωσης του απεικονιστικού ελέγχου υπάρχει περίπτωση μια βλάβη να μη δύναται να καταταχθεί σε τυπική καλοήθεια. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε βιοψία με μια τελείως ανώδυνη και μη αιματηρή μέθοδο. Αυτή η μέθοδος ονομάζεται core biopsy.

Γίνεται υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση. Αφού εντοπισθεί η βλάβη, γίνεται τοπική αναισθησία, μια πολύ μικρή τομή, η οποία δεν απαιτεί ράμματα και κατ’ επέκταση δεν αφήνει σημάδια στο δέρμα του μαστού. Κατόπιν εισάγεται μια ειδική βελόνη, η οποία λαμβάνει ιστοτεμάχια από την βλάβη, τα οποία αποστέλλονται στο παθολογοανατομικό εργαστήριο και έχουμε μια πλήρη ιστολογική διάγνωση της.

Είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος, διαρκεί περίπου 20 λεπτά και μετά η γυναίκα είναι σε πλήρη λειτουργικότητα.

Στερεοτακτική βιοψία μαστού

Αφορά μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδο, όπου επιτυγχάνεται η αφαίρεση αποτιτανώσεων του μαστού. Με αυτή τη μέθοδο πολλές γυναίκες αποφεύγουν ανοιχτές χειρουργικές επεμβάσεις. Ένα σημαντικό ποσοστό αποτιτανώσεων, οι οποίες χρήζουν ιστολογικής ταυτοποίησης, κατόπιν βιοψίας αποδεικνύεται ότι είναι καλοήθεις. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, μια γυναίκα να έχει υποβληθεί σε ένα περιττό χειρουργείο. Με τη στερεοτακτική βιοψία επιτυγχάνεται ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα με αυτό της ανοιχτής χειρουργικής βιοψίας.

Δεν απαιτείται γενική αναισθησία ή μέθη. Η εξεταζόμενη τοποθετείται σε ειδικό κρεβάτι στερεοταξίας και εντοπίζονται οι αποτιτανώσεις μαστογραφικά. Χορηγείται τοπική αναισθησία στον μαστό και γίνεται μια μικρή τομή, η οποία δεν απαιτεί ράμματα, άρα δεν αφήνει και σημάδι. Κατόπιν εισέρχεται ειδική βελόνη αναρρόφησης στην περιοχή των αποτιτανώσεων, όπου και τις αφαιρεί. Η όλη διαδικασία διαρκεί περίπου 30 λεπτά και μετά η γυναίκα μπορεί να επιστρέψει σπίτι της σε πλήρη λειτουργικότητα.

Στερεοτακτική βιοψία μαστού

Αφορά μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδο, όπου επιτυγχάνεται η αφαίρεση αποτιτανώσεων του μαστού. Με αυτή τη μέθοδο πολλές γυναίκες αποφεύγουν ανοιχτές χειρουργικές επεμβάσεις. Ένα σημαντικό ποσοστό αποτιτανώσεων, οι οποίες χρήζουν ιστολογικής ταυτοποίησης, κατόπιν βιοψίας αποδεικνύεται ότι είναι καλοήθεις. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, μια γυναίκα να έχει υποβληθεί σε ένα περιττό χειρουργείο. Με τη στερεοτακτική βιοψία επιτυγχάνεται ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα με αυτό της ανοιχτής χειρουργικής βιοψίας.

Δεν απαιτείται γενική αναισθησία ή μέθη. Η εξεταζόμενη τοποθετείται σε ειδικό κρεβάτι στερεοταξίας και εντοπίζονται οι αποτιτανώσεις μαστογραφικά. Χορηγείται τοπική αναισθησία στον μαστό και γίνεται μια μικρή τομή, η οποία δεν απαιτεί ράμματα, άρα δεν αφήνει και σημάδι. Κατόπιν εισέρχεται ειδική βελόνη αναρρόφησης στην περιοχή των αποτιτανώσεων, όπου και τις αφαιρεί. Η όλη διαδικασία διαρκεί περίπου 30 λεπτά και μετά η γυναίκα μπορεί να επιστρέψει σπίτι της σε πλήρη λειτουργικότητα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Για απορίες και ερωτήσεις μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

ΚΛΕΙΣΤΕ ΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ